شرکت بیم گستر تابان

براساس تفاهم نامه همکاری های متقابل فی مابین شرکت بیم گستر تابان و مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ، کلیه دانشجویان دانشگاه با گرفتن معرفی نامه معتبر از این مرکز تا تاریخ 1400/02/27 از 10 درصد تخفیف در خدمات آزمایشگاهی برخوردار خواهند بود. مشاهده فهرست خدمات قابل ارائه در شرکت بیم گستر تابان