شرکت سیالات حفاری پارس

براساس تفاهم نامه همکاری های متقابل فی مابین شرکت سیالات حفاری پارس و مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف ، کلیه دانشجویان دانشگاه با گرفتن معرفی نامه معتبر از این مرکز تا تاریخ  1400/06/02 از 10درصد تخفیف در خدمات آزمایشگاهی برخوردار خواهند بود. مشاهده فهرست خدمات قابل ارائه در شرکت سیالات حفاری پارس