فیلترها:
ردیف شناسه عنوان جزپیات اقدامات
1 12952 گروه مواد دندانی ««180»»وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-««386»»دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران-««1333»»دانشکده دندانپزشکی-««12952»»گروه مواد دندانی-
2 12951 مرکز تحقیقات علوم اعصاب ««180»»وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-««717»»دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس (شیراز)-««12951»»مرکز تحقیقات علوم اعصاب-
3 12950 موسسه تحقیقات علوم دامی کشور ««414»»وزارت جهاد کشاورزی-««971»»سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی-««12950»»موسسه تحقیقات علوم دامی کشور-
4 12949 مرکز خدمات تخصصی آنالیز و فرآوری گیاهان دارویی ««962»»جهاد دانشگاهی-««4830»»پژوهشکده گیاهان دارویی-««12949»»مرکز خدمات تخصصی آنالیز و فرآوری گیاهان دارویی-
5 12948 پایلوت بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی ««180»»وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی-««1159»»انستیتو پاستور ایران-««12948»»پایلوت بیوتکنولوژی و نانوبیوتکنولوژی-
6 12947 مرکز منطقه ای شهید فهمیده شمال شرق کشور ««3239»»وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح-««12947»»مرکز منطقه ای شهید فهمیده شمال شرق کشور-
7 12946 شرکت نانو پژوهش آزما ««294»»شرکت ها-««12946»»شرکت نانو پژوهش آزما-
8 12945 شرکت نانو پژوهان راگا ««294»»شرکت ها-««12945»»شرکت نانو پژوهان راگا-
9 12944 پارس زیگ ماد یزد ««294»»شرکت ها-««12944»»پارس زیگ ماد یزد-
10 12943 شرکت آرا پژوهان امین یزد ««294»»شرکت ها-««12943»»شرکت آرا پژوهان امین یزد-