معرفی

مرکز خدمات آزمایشگاهی" دانشگاه صنعتی شریف با هدف متمرکزسازی ارائه خدمات آزمایشگاهی در دانشگاه صنعتی شریف پایه­ گذاری شده است و زیر مجموعه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه است. عمده فعالیت­ های این مرکز در جهت تسهیل در دسترسی به خدمات آزمایشگاه­ های پیشرفته و استفاده از توان مشاوره­ای افراد متخصص در زمینه نیازهای توسعه علم و فناوری متمرکز است.

این مرکز امیدوار است با به اشتراک گذاشتن ظرفیت­ های آزمایشگاهی دانشگاه در حوزه­ های مختلف اعم از تجهیزات آزمایشگاهی، تخصص و دانش ­فنی و استفاده بهینه از این ظرفیت ها بتواند شرایط دسترسی آسان به این خدمات را برای متقاضیان چه در داخل دانشگاه و چه در دانشگاه­ های دیگر، مراکز پژوهشی و صنایع کشور فراهم آورد.