مشاهده خبر

یکشنبه 12 بهمن 1399
تعداد بازدید: 280
تعداد نظرات: 0

پذیرش نمونه در پایان سال 99

به اطلاع متقاضیان گرامی می­‌رساند، با توجه به نزدیک شدن به پایان سال جاری و به دلیل تلاش این مرکز برای ارسال نتایج در زمان مقرر،‌ خواهشمند است  به هنگام پذیرش از تاریخ پاسخ‌دهی آزمون موردنظر با تماس با  واحد پذیرش آگاهی یابید. بدیهی است که در مورد آزمون‌هایی که تا پایان سال ۱۳۹9 امکان انجام آزمون وجود نداشته باشد،‌ آزمون و اعلام نتایج به سال آینده موکول خواهد شد، لذا از سپردن نمونه‌هایی که ممکن است با گذر زمان آسیب ببینند اجتناب نمایید.

حداکثر زمان پذیرش  برای نمونه‌های برخی آزمایشگاه‌ها به شرح زیر است:

X-Ray: پذیرش نمونه تا تاریخ 99/11/30 است و ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده از این تاریخ به بعد در سال 1400 انجام خواهد شد.

TEM: پذیرش نمونه تا تاریخ 99/11/30 است و ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده از این تاریخ به بعد در سال 1400 انجام خواهد شد.

DLS: پذیرش نمونه تا تاریخ 99/12/9 است و ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده از این تاریخ به بعد در سال 1400 انجام خواهد شد.

FESEM: پذیرش حضوری نمونه پایان یافته است و پذیرش غیرحضوری نمونه تا تاریخ 99/12/6 انجام خواهد شد.

ICP: پذیرش نمونه تا تاریخ 99/11/30 است و ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده از این تاریخ به بعد در سال 1400 انجام خواهد شد.

GC-MASS: پذیرش نمونه تا تاریخ 99/11/30 است و ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده از این تاریخ به بعد در سال 1400 انجام خواهد شد.

NMR: پذیرش نمونه تا تاریخ 99/12/27 است و ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده از تاریخ 99/12/7 به بعد در سال 1400 انجام خواهد شد.

AFM (مقیم): پذیرش نمونه تا تاریخ 99/12/10 است و ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده از این تاریخ به بعد در سال 1400 انجام خواهد شد.

آزمایشگاه لایه نازک و فیزیک سطح دانشکده فیزیک (DLS): پذیرش نمونه تا تاریخ 99/11/30 است و ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده از تاریخ 99/11/15 به بعد در سال 1400 انجام خواهد شد.

آزمایشگاه انجماد و ریخته گری دانشکده مواد: پذیرش نمونه تا تاریخ 99/12/23 است.

آزمایشگاه کامپوزیت های پلیمری دانشکده مهندسی شیمی و نفت: پذیرش نمونه تا تاریخ 99/12/13 است و برای پذیرش نمونه‌ از این تاریخ  به بعد باید با کارشناس آزمایشگاه هماهنگ شود.

آزمایشگاه آنالیز دانشکده مهندسی شیمی و نفت: پذیرش نمونه تا تاریخ 99/12/20 است.

آزمایشگاه آب و فاضلاب انستیتو آب و انرژی: پذیرش نمونه تا تاریخ 99/12/20 است.

آزمایشگاه آنالیز حرارتی (TGA, DSC): پذیرش نمونه تا تاریخ 99/12/25 است.

پژوهشکده علوم و فناوری نانو: پذیرش نمونه تا تاریخ 99/11/29 است و ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده از این تاریخ به بعد در سال 1400 انجام خواهد شد.

آزمایشگاه نانوذرات و پوشش‌های نانومتری: پذیرش نمونه تا تاریخ 99/12/27 است و ارسال نتایج نمونه‌های پذیرش‌شده از تاریخ 99/12/1 به بعد در سال 1400 انجام خواهد شد.