مشاهده خبر

یکشنبه 31 فروردین 1399
تعداد بازدید: 381
تعداد نظرات: 0

آغاز نوبت‌دهی آزمون XPS در سال 99

به دلیل شرایط موجود و صف نمونه‌های قبلی، نوبت‌دهی و پذیرش نمونه آزمون XPS در سال 99 از تاریخ 99/3/1 آغاز می‌شود.