مشاهده خبر

شنبه 01 خرداد 1400
تعداد بازدید: 57
تعداد نظرات: 0

دریافت گواهینامه استاندارد ایزو 17025 توسط مرکز خدمات آزمایشگاهی

گواهینامه استاندارد ایزو 17025 مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف صادر شد و تا سال 1404 اعتبار دارد.