مشاهده خبر

یکشنبه 26 اردیبهشت 1400
تعداد بازدید: 104
تعداد نظرات: 0

ورود آزاد متقاضیان به دانشگاه

از تاریخ شنبه 25 اردیبهشت 1400 با هماهنگی با حراست دانشگاه متقاضیان گرامی مرکز خدمات آزمایشگاهی می توانند با در دست داشتن کارت شناسایی برای انجام آزمون یا امور پذیرش وارد دانشگاه شوند و دیگر نیازی به ارسال کد ملی نیست.