آزمون طیف سنجی مرئی و فرابنفش UV-VIS

آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری ( Laboratory of nanoparticles and nanometer coatings )

آزمون طیف سنجی مرئی و فرابنفش UV-VIS

در ناحیه طیفی 200-1100 نانومتر

در این آزمون طیف عبور یا جذب نمونه در بازه 200 تا 1100 نانومتر اندازه گیری میشود. نمونه ها می توانند به صورت جامد مسطح شفاف (مثلا لایه نازک بر روی شیشه) و یا مایع باشند. نمونه های جامد و یا لایه نازک بهتر است از یک سانتی متر مربع بزرگتر باشند. نمونه های مایع بهتر است رقیق باشند. این آزمون برای نمونه های پودری مناسب نیست. حتما در هنگام درخواست دوقطعه زیرلایه (برای نمونه های لایه نازک) و 10 سی سی از حلال (برای نمونه های مایع بصورت محلول ) به آزمایشگاه تحویل داده شود.

دستگاه طیف‌سنج مرئى - فرابنفش 

اندازه گیری طیف عبور و جذب نمونه در ناحیه طیفی 200-1100 نانومتر

اندازه گیری طیف عبور و جذب نمونه در ناحیه طیفی 200-1100 نانومتر

این سیستم برای نمونه های پودری مناسب نمی باشد.

استاندارد .Int. Pro 7-0102-3006

طیف سنجی در ناحیه مرئی و فرابنفش UV-VIS ( uv-vis Transmittance standard 1-4 )

نمونه آزمایشگاه نانوذرات و پوشش ها

پارامتر (ها)

1

عبور UV-VIS,T ( transmittance UV VIS )

(ريال)
2

جذب UV-VIS, A ( Absorbance UV-VIS )

(ريال)
3

عبور و جذب UV-VIS هردو ( UV-VIS , A&T )

(ريال)
4

عبور UV-VIS,T, بیشتر از 5 نمونه ( UV-VIS,T- for 5 samples and more )

(ريال)
5

جذب UV-VIS,A, بیشتر از 5 نمونه ( UV-VIS,A- for 5 samples and more )

(ريال)

اطلاعات تماس

شماره واتس‌اپ: 09389732968 (این شماره فقط اکانت واتس‌اپ آن فعال است)

ثبت درخواست