آزمون آسیاب نمونه‌ها با بالمیل سیاره‌ای گلوله ای

آزمایشگاه بایونانو مواد پیشرفته ( Advanced Materials Bionano Laboratory )

آزمون آسیاب نمونه‌ها با بالمیل سیاره‌ای گلوله ای

Narya-MPM-2*250

هزینه به ازای هر 30 دقیقه 620000 ریال و به ازای هر ساعت 1230000 ریال است.

دستگاه آسیاب گلوله ای

آسیاب کردن مواد

آسیاب کردن مواد

استاندارد ETC 3013

آسیاب نمونه‌ها با بالمیل سیاره‌ای milling ( milling )

آسیاب نمونه‌ها با بالمیل سیاره‌ای

پارامتر (ها)

1

به ازای هر یک ساعت ( practical )

(ريال)
2

به ازای هر 30 دقیقه ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست