آزمون باتری تستر

آزمایشگاه بایونانو مواد پیشرفته ( Advanced Materials Bionano Laboratory )

آزمون باتری تستر

ولتاژ (V) جریان (mA) ظرفیت (mAh)

تا یک هفته 1908000 ریال؛ تا یک ماه هر هفته اضافه 908500 ریال؛ هر ماه اضافه 3226000 ریال.

دستگاه باتری تستر

عملیات شارژ و دشارژ باتری تحت شرایط کنترل شده

عملیات شارژ و دشارژ باتری تحت شرایط کنترل شده

تا یک هفته 1908000 ریال؛ تا یک ماه هر هفته اضافه 908500 ریال؛ هر ماه اضافه 3226000 ریال.

استاندارد IEC 3012

باتری تستر ( Battery Tester )

Secondary cells and batteries containing alkaline or other non-acid electrolytes - Secondary lithium cells and batteries for portable applications - Part 4: Coin secondary lithium cells, and batteries made from them

IEC 61960-4

باتری تستر

پارامتر (ها)

1

عملی ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست