آزمون کوره الکتریکی مافلی اکسایتون 1100

آزمایشگاه جوشکاری و کارگاه پروژه ( Welding laboratory and project workshop )

آزمون کوره الکتریکی مافلی اکسایتون 1100

هزینه از 3600000 ریال تا 6000000 ریال بسته به نمونه متغیر است.

دستگاه کوره الکتریکی

انجام عملیات حرارتی (تنش زدائی)

انجام عملیات حرارتی (تنش زدائی)

استاندارد ETC 3013

کوره ( furnace )

کوره

پارامتر (ها)

1

عملی ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست