آزمون دستگاه جوشکاری مقاومتی نقطه¬ای RSW

آزمایشگاه جوشکاری و کارگاه پروژه ( Welding laboratory and project workshop )

آزمون دستگاه جوشکاری مقاومتی نقطه¬ای RSW

هزینه از 600000 ریال تا 1200000 ریال بسته به نمونه متغیر است.

دستگاه جوشکاری مقاومتی نقطه ای

جوشکاری مقاومتی نقطه ای (RSW) انواع فلزات

جوشکاری مقاومتی نقطه ای (RSW) انواع فلزات

استاندارد ETC 3009

جوش rsw ( Resistance Spot Welding )

جوش RSW

پارامتر (ها)

1

عملی ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست