آزمون جوشکاری قوس تنگستن تحت گاز محافظ

آزمایشگاه جوشکاری و کارگاه پروژه ( Welding laboratory and project workshop )

آزمون جوشکاری قوس تنگستن تحت گاز محافظ

جوشکاری (TIG) فولاد و آلومینیوم جوشکاری قوس تنگستن تحت محافظت گاز هزینه از 1200000 ریال تا 3600000 ریال بسته به نمونه متغیر است.

دستگاه جوش تیگ

دستگاه جوشکاری قوس تنگستن تحت گاز محافظ

دستگاه جوشکاری قوس تنگستن تحت گاز محافظ

استاندارد ETC 3008

جوش TIG ( Tungsten inert gas welding )

جوش TIG

پارامتر (ها)

1

عملی ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست