آزمون دستگاه جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

آزمایشگاه جوشکاری و کارگاه پروژه ( Welding laboratory and project workshop )

آزمون دستگاه جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

هزینه از 1200000 ریال تا 6000000 ریال بسته به نمونه متغیر است.

دستگاه جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW)

جوشکاری اصطکاکی اغتشاشی (FSW)

دستگاه مونتاژ شده توسط دانشجویان خودمان است . از میز فرزکاری و موتور زیمنس به همراه 3 اینورتر برای حرکت دورانی – پیشروی میز – ارتفاع ابزار استفاده شده است .

استاندارد ETC 3007

جوش FSW ( Friction Stir Welding )

جوش FSW

پارامتر (ها)

1

عملی ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست