آزمون تست جوشکاری (SMAW) انواع فولاد الکترود دستی

آزمایشگاه جوشکاری و کارگاه پروژه ( Welding laboratory and project workshop )

آزمون تست جوشکاری (SMAW) انواع فولاد الکترود دستی

هزینه از 1200000 ریال تا 3600000 ریال بسته به نمونه متغیر است.

دستگاه جوش الکترود دستی

تست جوشکاری (SMAW) انواع فولاد الکترود دستی

تست جوشکاری (SMAW) انواع فولاد الکترود دستی

هزینه از 1000000 ریال تا 3000000 ریال بسته به نمونه متغیر است.

استاندارد ETC 3012

جوش SMAW ( Shielded metal arc welding )

جوش SMAW

پارامتر (ها)

1

عملی ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست