آزمون آزمون برشکاری انواع فلزات با فیبر نوری

آزمایشگاه جوشکاری و کارگاه پروژه ( Welding laboratory and project workshop )

آزمون آزمون برشکاری انواع فلزات با فیبر نوری

هزینه از 600000 ریال تا 3600000 ریال بسته به نمونه متغیر است.

دستگاه برش دهنده

برشکاری فلزات با فیبر نوری

برشکاری فلزات با فیبر نوری

هزینه از 500000 ریال تا 3000000 ریال بسته به نمونه متغیر است.

استاندارد ETC 3006

برش با فیبر نوری ( cutter )

برش فلزات با فیبر نوری

هزینه از 500000 ریال تا 3000000 ریال بسته به نمونه متغیر است.

پارامتر (ها)

1

عملی ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست