آزمون Salt Spray (پاشش ابر نمکی)

آزمایشگاه رئولوژی پلیمرها ( Polymer Rheology Laboratory )

آزمون Salt Spray (پاشش ابر نمکی)

محلول نمک 5 درصد - دمای چمبر 35 درجه سانتی‌گراد - دمای هوای اشباع 47 درجه سانتی‌گراد- ابعاد نمونه متغیر

هزینه آزمایش 35000 ریال برای یک ساعت است و برای بیشتر از 10 نمونه تخفیف 20 درصدی وجود دارد

دستگاه پاشش مه نمکی

سنجش مقاومت پوشش در محیط نمکی

سنجش مقاومت پوشش در محیط نمکی

استاندارد ASTM 3010

تست پاشش ابر نمکی ( Salt Spray )

نمونه مناسب برای تست

نمونه مناسب مطابق با نوع و شرایط آزمایش

پارامتر (ها)

1

پاشش ابرنمکی ( Salt spray test (Salt fog test) )

(ريال)

اطلاعات تماس

شماره همراه: 09366166405

ثبت درخواست