آزمون اندازه گیری افت صوتی زاویه ای کابین باز در اتاق سکوت

آزمایشگاه آکوستیک و الکتروآکوستیک ( Acoustic and electroacoustic laboratories )

آزمون اندازه گیری افت صوتی زاویه ای کابین باز در اتاق سکوت

.

دستگاه اتاق های اندازه گیری آکوستیک

مکانی مناسب برای انجام کلیه ی تست ها و اندازه گیری های آکوستیکی به دلیل وجود صدای زمینه بسیار پایین

.

استاندارد ISIRI 3015

استاندارد ملی ایران ۹۸۳۳ اکوستیک-تعیین عملکرد های عایق بندی صدای کابین ها-اندازه گیری های آزمایشگاهی و در محل ( Acoustics-determination of sound insulation performances of cabins -Laboratory and in situ measurements )

.

نمونه آزمایشگاه آکوستیک

پارامتر (ها)

1

شدت صوت ( sound intensity )

(ريال)

اطلاعات تماس

02166164559

ثبت درخواست