آزمون کشت سلول و اندازه گیری تکثیر و زنده مانی رده های سلولی نرمال (فیبروبلاست) و سرطانی بر روی داربستها به روش MTT assay(extract method)

آزمایشگاه مهندسی سلول های بنیادی ( Stem Cell Engineering Laboratory )

آزمون کشت سلول و اندازه گیری تکثیر و زنده مانی رده های سلولی نرمال (فیبروبلاست) و سرطانی بر روی داربستها به روش MTT assay(extract method)

این هزینه برای 3 نمونه با 3 تکرار و 1 روز است.

دستگاه انکوباتور کربن دی اکسید

کاربرد این انکوباتور ها در موارد بیولوژیک است و علاوه بر کنترل دما قابلیت تامین درصد خاصی از دی اکسید کربن داخل محفظه انکوباتور را دارد. گاز دی اکسید کربن مورد نیاز از سیلندر گازی که در خارج از دستگاه قرار دارد و حاوی این گاز است تامین می شود. در برخی موارد ممکن است به رطوبت بالا درون محفظه نیاز داشته باشیم، این میزان رطوبت را با استفاده از حمام های آبی و تبخیر مداوم آب فراهم می سازد. میزان CO2 در انکوباتور های کشت سلولی با میزان رطوبت میزان عکس دارد یعنی پایین آمدن رطوبت باعث بالا رفتن میزان گاز CO2 در دستگاه می شود.

استفاده جهت کشت و نگهداری سلول ها

استاندارد ASME 3004

MTT ASSAY (extract method) ( MTT assay (extract method) )

این هزینه برای 3 نمونه و 3 تکرار و 1 روز می باشد.

تکثیر و زنده مانی سلول به روش عصاره گیری

هزینه برای هر 3 نمونه با 3 بار تکرار برای 1 روز22000000 ریال است. به ازای هر روز بیشتر (حداکثر تا 2 روز اضافه) 3240000 ریال و پس از آن به ازای هرروز بیشتر (حداکثر تا 2 روز اضافه) 3600000 به هزینه اضافه میشود. هزینه آماده سازی نمونه 5000000 ریال می باشد.

پارامتر (ها)

1

MTT ( MTT ASSAY (extract method) )

(ريال)
2

MTT ( MTT ASSAY (extract method) )

(ريال)
3

MTT preparation ( MTT preparation )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست