آزمون اجاره ی اتاق سکوت

آزمایشگاه آکوستیک و الکتروآکوستیک ( Acoustic and electroacoustic laboratories )

آزمون اجاره ی اتاق سکوت

اتاق سکوت مکانی مناسب برای انجام کلیه ی تست ها و اندازه گیری های آکوستیکی به دلیل وجود صدای زمینه بسیار پایین است.

دستگاه اتاق های اندازه گیری آکوستیک

مکانی مناسب برای انجام کلیه ی تست ها و اندازه گیری های آکوستیکی به دلیل وجود صدای زمینه بسیار پایین

.

استاندارد ISIRI 3014

استاندارد ( standard )

نمونه آزمایشگاه آکوستیک

پارامتر (ها)

1

زمان ( Time )

(ريال)

اطلاعات تماس

02166164559

ثبت درخواست