آزمون تعیین عملکردهای عایق بندی صدای کابین ها

آزمایشگاه آکوستیک و الکتروآکوستیک ( Acoustic and electroacoustic laboratories )

آزمون تعیین عملکردهای عایق بندی صدای کابین ها

.

دستگاه اتاق های اندازه گیری آکوستیک

انجام تست های آکوستیکی و اندازه گیری های خاصی که نیاز به به بازتاب صوت از تمامی جهات دارند .

انجام تست های آکوستیکی و اندازه گیری های خاصی که نیاز به به بازتاب صوت از تمامی جهات دارند .

استاندارد ISIRI 3008

استاندارد ملی ایران ۹۸۳۳ اکوستیک-تعیین عملکرد های عایق بندی صدای کابین ها-اندازه گیری های آزمایشگاهی و در محل ( Acoustics-determination of sound insulation performances of cabins -Laboratory and in situ measurements )

این آزمایش طبق استاندارد«اکوستیک-تعیین عملکرد های عایق بندی صدای کابین ها-اندازه گیری های آزمایشگاهی و در محل» از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران انجام می شود.

نمونه آزمایشگاه آکوستیک

پارامتر (ها)

1

شدت صوت ( Sound Intensity )

(ريال)

اطلاعات تماس

02166164559

ثبت درخواست