آزمون اندازه گیری ضریب جذب(در اتاق زنده)

آزمایشگاه آکوستیک و الکتروآکوستیک ( Acoustic and electroacoustic laboratories )

آزمون اندازه گیری ضریب جذب(در اتاق زنده)

.

دستگاه اتاق های اندازه گیری آکوستیک

انجام تست های آکوستیکی و اندازه گیری های خاصی که نیاز به به بازتاب صوت از تمامی جهات دارند .

انجام تست های آکوستیکی و اندازه گیری های خاصی که نیاز به به بازتاب صوت از تمامی جهات دارند .

پارامتر (ها)

اطلاعات تماس

02166164559

ثبت درخواست