آزمون اندازه گیری ضریب جذب(در اتاق زنده)

آزمایشگاه الکتروآکوستیک ( Electroacoustic Lab )

آزمون اندازه گیری ضریب جذب(در اتاق زنده)

.

دستگاه اتاق های اندازه گیری آکوستیک

انجام تست‌های آکوستیکی و اندازه‌گیری‌های خاصی که نیاز به بازتاب صوت از تمامی جهات دارند.

انجام تست‌های آکوستیکی و اندازه‌گیری‌های خاصی که نیاز به بازتاب صوت از تمامی جهات دارند.

پارامتر (ها)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست