آزمون آسیاب

آزمایشگاه فرآوری و تولید مواد ( Material processing and production laboratory )

آزمون آسیاب

Ball mill

Ball mill

دستگاه آسیاب گلوله ای

آسیاب

آسیاب

استاندارد ASTM 3006

استاندارد آسیاب ( ball mill standard )

G81 - 97a

نمونه آسیاب

پارامتر (ها)

1

عملی ( practical )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست