آزمون -

آزمایشگاه فناوری های ازدیاد برداشت ( Over-harvesting technology laboratory )

آزمون -

آزمون ارزیابی رئولوژی ویسکو الاستیک سورفکتنت در شرایط دما بالا

دستگاه سیلاب زنی مغزه

سیلاب زنی مغزه

دستگاه تزریق اسید به منظور تزریق انواع سیالات انگیزشی و خورنده طراحی و ساخته شده است. یکی از مهمترین ویژگی های این دستگاه توانایی اجرای آزمایش های موازی دو مغزه برای منحرف کننده های اسیدی مانند VES و In-Situ Gel Acid می باشد. استفاده از سنسور های فشار در محدوده های بالا و پایین، سیستم داده نگاری آنلاین، امکان ثبت داده ها را در دقیق ترین و واضح ترین حالت ایجاد می کند.

پارامتر (ها)

اطلاعات تماس