آزمون استریل سازی با UV

مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده علوم و فناوری نانو ( Laboratories of Nano Science and Technology Research Institute )

آزمون استریل سازی با UV

دستگاه اتاق تاریک با لامپ UV

استریل کردن نمونه ها و محیط کشت

استریل کردن با لامپ UV

استاندارد ETC 3052

استاندارد داخلی ( Internal Test Procedure )

نمونه مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده علوم وفناوری نانو

پارامتر (ها)

1

استریل سازی با UV ( UV Sterilization )

(ريال)

اطلاعات تماس

اطلاعات تماس اپراتورهای مجموعه آزمایشگاه های پژوهشکده علوم وفناوری نانو:

روح الله امینی- 02166164147

عرفان جعفرپور- 02166164117

رضا جلیلیان- 02166164122

فرزانه خجسته چترودی- 02166164147

محمد مهدی دباغ- 02166164125

نیما کریمی دره عشقی- 02166164117

محدثه وفایی- 02166164117

ثبت درخواست