آزمون میکسر

آزمایشگاه خدمات مشترک مقیم ( Services Laboratory )

آزمون میکسر

مخلوط‌کردن نمونه‌های پودری در سه بعد

دستگاه مخلوط کن

مخلوط‌کردن نمونه‌های پودری در سه بعد

مخلوط‌کردن نمونه‌های پودری در سه بعد

استاندارد ETC 3011

ETC ( ETC )

نمونه میکسر

پارامتر (ها)

1

میکسر ( Mixer )

(ريال)

اطلاعات تماس

ایمیل خانم مرضیه احمدی: m.ahmadi_87@yahoo.com

ثبت درخواست