آزمون طیف سنجی عبور پخشی DTS در بازه طیفی UV-VIS

آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری ( Laboratory of nanoparticles and nanometer coatings )

آزمون طیف سنجی عبور پخشی DTS در بازه طیفی UV-VIS

طیف سنجی نمونه در ناحیه طیفی 300 تا 900 نانومتر با استفاده از کره ی جمع کننده ی نور. ( داده های خام طیف در ناحیه 200 تا 1100 ارائه میشود) مناسب برای نمونه های لایه نازک . این آزمون برای نمونه های پودری و مایع قابل انجام نیست.

در این تست فایل اکسل حاوی اطلاعات طیف عبوری نمونه بر حسب طول موج نور فرودی ارائه میگردد(طبق تصویر زیر). برای رسم نمودار بهتر است طیف را بین 0 تا 100 درصد برروی محور عمودی و 300 تا 900 نانومتر برروی محور افقی محدود کنید.

دستگاه طیف‌سنج مرئى - فرابنفش 

اندازه گیری طیف نوری در بازه 200 تا 1100 نانومتر

اندازه گیری طیف نوری در بازه 200 تا 1100 نانومتر

-

استاندارد .Int. Pro 7-0102-3011

طیف سنجی عبور پخشی در ناحیه UV-VIS ( Diffused Transmittance Spectroscopy )

نمونه آزمایشگاه نانوذرات و پوشش ها

پارامتر (ها)

1

عبور پخشی DTS ( Diffused Transmittance )

(ريال)
2

عبور پخشی DTS برای بیشتر از 5 نمونه ( Diffused Transmittance for more than 5 samples )

(ريال)

اطلاعات تماس

شماره واتس‌اپ: 09389732968 (این شماره فقط اکانت واتس‌اپ آن فعال است)

ثبت درخواست