آزمون اندازه گیری التراسونیک دبی مایع

آزمایشگاه ممیزی ( Audit Laboratory )

آزمون اندازه گیری التراسونیک دبی مایع

این دستگاه برای اندازه‌گیری انواع سیالات مایع قابل استفاده است.

دستگاه پرتابل بوده و در هر مکانی قابل استفاده است.

دستگاه فلومتر

جهت اندازه‌گیری دبی گاز به صورت التراسونیک و بدون نیاز به برش لوله

این دستگاه به صورت پرتابل بوده و در هر محل قابل استفاده است.

استاندارد ASME D4809

ASME ( ASME )

دبی مایع

پارامتر (ها)

1

التراسونیک دبی مایع ( Ultrasonic Liquid Flowmeter )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست