آزمون اندازه گیری زاویه تماس

آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری ( Laboratory of nanoparticles and nanometer coatings )

آزمون اندازه گیری زاویه تماس

این آزمون برای نمونه های صلب با سطح تخت به ابعاد بزرگتر از 1*1 سانتی متر مناسب است. این آزمون برای نمونه های پودری و یا مایع مناسب نیست. نمونه های غشاء و یا نمونه هایی که سطح صاف ندارند بهتر است برروی لام فیکس شوند. امکان انجام تست با آب و محلول های مختلف وجود دارد.

برای هر نمونه آزمون 3 بار تکرار می شود و در نهایت عکس از هر قطره به همراه فیتینگ و مقدار زاویه تماس(مطابق تصویر زیر) ارائه خواهد شد.

دستگاه اندازه‌گیری زاویه تماس

اندازه گیری زاویه تماس

اندازه گیری زاویه تماس از سطوح با مایعات مختلف

-

این تست برای نمونه های پودری و یا مایع اصلا مناسب نیست. برای لایه های نازک، سطوح صلب و ترجیحا صاف مثل سطح لام و یا قطعات صاف فلزی پاسخ مناسبی میدهد.

استاندارد .Int. Pro 7-0102-3003-

استاندارد 1-4 نمونه آزمون زاویه تماس ( contact angle measurement standard )

نمونه آزمایشگاه نانوذرات و پوشش ها

پارامتر (ها)

1

زاویه تماس CA ( contact angle for less than 5 samples )

(ريال)
2

زاویه تماس CA برای بیشتر از 5 نمونه ( Contact Angle for more than 5 samples )

(ريال)

اطلاعات تماس

شماره واتس‌اپ: 09389732968 (این شماره فقط اکانت واتس‌اپ آن فعال است)

ثبت درخواست