آزمون طیف سنجی بازتاب پخشی DRS در بازه طیفی UV-VIS

آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری ( Laboratory of nanoparticles and nanometer coatings )

آزمون طیف سنجی بازتاب پخشی DRS در بازه طیفی UV-VIS

طیف سنجی نمونه در ناحیه طیفی 300 تا 900 نانومتر با استفاده از کره ی جمع کننده ی نور ( داده های خام طیف در ناحیه 200 تا 1100 ارائه میشود) مناسب برای نمونه های لایه نازک و پودی. این آزمون برای نمونه های مایع قابل انجام نیست.

در این تست فایل اکسل حاوی اطلاعات طیف بازتابی نمونه بر حسب طول موج نور فرودی ارائه میگردد(طبق تصویر زیر). برای رسم نمودار بهتر است طیف را بین 0 تا 100 درصد برروی محور عمودی و 300 تا 900 نانومتر برروی محور افقی محدود کنید. داده های اصلی بین 200 تا 1100 نانومتر می باشد. در این تست از پایه مخصوص بازتاب استفاده میشود ولی در نرم افزار در مد عبوری ثبت میشود. در نهایت نتایج قطعا بازتابی است. در فایل اکسل کلمه Transmittance باعث خطا نشود.

دستگاه طیف‌سنج مرئى - فرابنفش 

اندازه گیری طیف نوری در بازه 200 تا 1100 نانومتر

اندازه گیری طیف نوری در بازه 200 تا 1100 نانومتر

-

استاندارد .Int. Pro 7-0102-3008

طیف سنجی بازتاب پخشی در بازه طیفی UV-VIS ( Diffused Reflectance Spectroscopy )

نمونه آزمایشگاه نانوذرات و پوشش ها

پارامتر (ها)

1

- ( - )

(ريال)
2

بازتاب پخشی DRS ( Diffused Reflectance )

(ريال)
3

بازتاب پخشی DRS بیشتر از 5 نمونه ( - )

(ريال)

اطلاعات تماس

شماره واتس‌اپ: 09389732968 (این شماره فقط اکانت واتس‌اپ آن فعال است)

ثبت درخواست