آزمون تخلخل سنجی جذب و واجذب نیتروژن BET

آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری ( Laboratory of nanoparticles and nanometer coatings )

آزمون تخلخل سنجی جذب و واجذب نیتروژن BET

سطح ویژه بیشتر از 1 مترمربع بر گرم- مناسب برای نمونه های پودری نانومتری

دستگاه تخلخل سنج جذب و واجذب

اندازه گیری میزان تخلخل و سطح ویژه مواد

آماده سازی نمونه (حرارت دهی و گاززدایی) تخلخل سنجی ارائه منحنی های جذب و واجذب ماده ، ارائه منحنی BET ، ارائه منحنی BJH ، ارائه آنالیزهای تکمیلی دیگر در صورت درخواست مشتری

-

اندازه گیری صرفا جهت نمونه های پودری ساییده شده و نانومتری است. نمونه های میکرومتری، مایع، بالک و درشت سایز اصلا مناسب نیستند. به طور معمول 0.2 گرم از ماده جهت آنالیز استفاده می‌شود. برای نمونه های با سطح ویژه کم بهتر است مقدار بیشتری ماده ارائه شود. مقدار ماده در دقت اندازه گیری سهم مؤثری دارد. برای نمونه هایی با جرم کم امکان خطا و نتیجه نادرست وجود دارد. جهت آماده‌سازی و خشک‌کردن مواد قبل از اندازه‌گیری، نمونه در دمایی 120 درجه برای 15 ساعت حرارت دهی میشود.در صورتی که این دما برای نمونه شما مناسب نیست حتما دمای مناسب را در درخواست خود ثبت نمایید. اگر دمای پیشنهادی شما باعث آسیب به نمونه یا حصول نتایج نادرست شود، امکان تکرار وجود ندارد. اگر به شرایط گاززدایی در فلوی نیتروژن و یا گاززدایی در خلا احتیاج دارید حتما قبل از ثبت نام قطعی عنوان کنید و یا با کارشناس آزمایشگاه هماهنگی نمایید.

استاندارد .Int. Pro 7-0102-3001

استاندارد آزمون تخلخل سنجی جذب و واجذب نیتروژن ( adsorption/desorption porosimetry )

نمونه آزمایشگاه نانوذرات و پوشش ها

پارامتر (ها)

1

سطح ویژه و کلیه پارامترها - کمتر از 3 نمونه ( Specific area )

(ريال)
2

سطح ویژه و کلیه پارامترها- بیشتر از 3 نمونه ( Specific area & others )

(ريال)

اطلاعات تماس

شماره واتس‌اپ: 09389732968 (این شماره فقط اکانت واتس‌اپ آن فعال است)

ثبت درخواست