آزمون پردازش داده

آزمایشگاه پردازش داده ( Data processing laboratory )

آزمون پردازش داده

پردازش سریع آزمون

دستگاه های مذکور دارای مادربورد ASUS و پردازنده Intel Core i7 4790K CPU@4.00GHz (8 CPUs) و 16GB RAM و سیستم عامل لینوکس و ویندوز می باشد.

دستگاه پردازش سریع

جهت پردازش سریع

جهت پردازش سریع

استاندارد ANSI 3434

3434 ( 3434 )

3434

3434

برنامه

پارامتر (ها)

1

پردازش سریع ( Data proccessing )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست