آزمون طیف نگاری مرئی- ماورابنفش

آزمایشگاه نانوذرات و ترکیبات معدنی ( Nanoparticles and Inorganic Compounds Lab )

آزمون طیف نگاری مرئی- ماورابنفش

محدوده طول موج: 1100-190 nm

دستگاه طیف‌سنج مرئى - فرابنفش 

انجام آزمایش طیف‌سنجی مرئی-فرابنش

طیف‌سنجی مرئی-فرابنش در ناحیه nm 190-1100

استاندارد ETC 3001

استاندارد طیف سنجی ( Spectroscopy standard )

نمونه UV

پارامتر (ها)

1

طول موج ( Wavelegnth )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست