آزمون AFM-Non Contact دانشکده فیزیک

آزمایشگاه مشترک فیزیک ( Joint Physics Laboratory )

آزمون AFM-Non Contact دانشکده فیزیک

فقط نمونه‌های جامد قابل تصویربرداری می‌باشد.

دستگاه میکروسکوپ پروبی روبشی

تصویربرداری دوبعدی و سه‌بعدی از سطح نمونه، تعیین میزان زبری سطح و اندازه‌‎گیری سایز دانه‌های سطح

تصویربرداری از سطح نمونه جامد و از دو نقطه مناسب روی سطح و در سه پنجره تصویربرداری انجام می‌شود و تصاویر دوبعدی و سه‌بعدی و جدول زبری در اختیار متقاضی قرار خواهد گرفت.

تصویربرداری فقط از سطح نمونه جامد انجام می‌شود و به هیچ عنوان نمونه‌های مایع و پودری قابل تصویربرداری نیستند.

استاندارد SOP 3002

استاندارد آزمون AFM ( STANDARD OF AFM TEST )

تصویربرداری

پارامتر (ها)

1

زبری متوسط ( Average Roughness )

(ريال)

اطلاعات تماس

شماره همراه اپراتور (XPS):  09125879550

شماره تلفن آزمایشگاه (AFM): 02166164555

ایمیل اپراتور (AFM): vaseghinia@physics.sharif.ir

ثبت درخواست