آزمون خدمات مشاوره

آزمایشگاه خدمات مشترک مقیم ( Services Laboratory )

آزمون خدمات مشاوره

هزینه خدمات مشاوره بسته به شرایط و زمان مورد نیاز به صورت توافقی محاسبه می‌شود.

دستگاه مشاوره

مشاوره

مشاوره

استاندارد ETC 3006

استاندارد مشاوره ( Consulting Standard )

خدمات مشاوره

پارامتر (ها)

1

مشاوره ( Consulting )

(ريال)

اطلاعات تماس

ایمیل خانم مرضیه احمدی: m.ahmadi_87@yahoo.com

ثبت درخواست