آزمون اندازه گیری نوفه ی سیستم های تهویه (3دور)

آزمایشگاه آکوستیک و الکتروآکوستیک ( Acoustic and electroacoustic laboratories )

آزمون اندازه گیری نوفه ی سیستم های تهویه (3دور)

اندازه گیری نویز سیستم های تهویه در دورهای متفاوت

در این آزمون، نویز سیستم های تهویه در اتاق تمام صامت با استفاده از دستگاه Sound Level Meter مدل 2250 شرکت K&B، طبق استاندارد ملی 6184 و در 3 دور متفاوت اندازه گیری می شود.

دستگاه اتاق های اندازه گیری آکوستیک

مکانی مناسب برای انجام کلیه ی تست ها و اندازه گیری های آکوستیکی به دلیل وجود صدای زمینه بسیار پایین

.

استاندارد ISIRI 6184

آکوستیک - تعیین ترازهای توان صدای منابع نوفه - روشهای دقیق برای اتاق های صامت و نیمه صامت ( Acoustics - Determination of sound power levelsof noise sourses- Precision methods for anechoic and semi-anechoic rooms )

نمونه آزمایشگاه آکوستیک

پارامتر (ها)

1

شدت صوت(برای کم تر از سه نمونه) ( sound intensity )

(ريال)
2

شدت صوت(برای سه تا پنج نمونه ) ( Sound intensity )

(ريال)
3

شدت صوت(برای پنج نمونه و بیش تر) ( Sound intensity )

(ريال)

اطلاعات تماس

02166164559

ثبت درخواست