آزمون آماده سازی فوریتی

آزمایشگاه آنالیز عنصری (ICP) ( Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectrometry Laboratory (ICP) )

آزمون آماده سازی فوریتی

خشک کردن و هضم کردن نمونه‌های آنالیز عنصری جهت تهیه محلول‌های مناسب برای تزریق به دستگاه ICP-OES

حداقل مقدار برای نمونه‌های محلول 3 میلی‌لیتر و برای نمونه‌های جامد 0.1 گرم می‌باشد.

دستگاه طیف سنج پلاسمای جفت شده القایی

آنالیز عنصری مواد

آنالیز عناصر در نمونه های جامد و مایع

استاندارد SOP 7-1504-3004

آماده‌سازی ویژه نمونه آنالیز عنصری ( Preparation of elemental analysis sample )

نمونه فوریتی آنالیز عنصری

زمان ارسال نتایج آزمون فوریتی حداکثر تا 10 روز کاری طول خواهد کشید.

پارامتر (ها)

1

آماده سازی نمونه فوریتی ( sample preparation )

(ريال)
2

آماده سازی ویژه فوریتی ( Special preparation )

(ريال)
3

خشک کردن فوریتی ( Dry )

(ريال)

اطلاعات تماس

ساعت پاسخگویی کارشناس آزمایشگاه از ساعت 8 الی 9 روزهای کاری

ثبت درخواست