آزمون دما سنج تشعشعی

آزمایشگاه ممیزی ( Audit Laboratory )

آزمون دما سنج تشعشعی

-30_1200 درجه سانتیگراد

دستگاه رطوبت/ دماسنج صنعتی

دما سنج تشعشعی، برای دما های -30 تا 1200 درجه سانتیگراد

پرتابل بوده

استاندارد EN 61672-2

API ( EN )

دماسنج تشعشعی

پارامتر (ها)

1

دما سنج تشعشعی ( Radiation temperature )

(ريال)

اطلاعات تماس

شماره همراه آقای شکراللهی: 09137274873

ثبت درخواست