آزمون اندازه گیری نوفه ی سیستم های تهویه (7 دور )

آزمایشگاه آکوستیک و الکتروآکوستیک ( Acoustic and electroacoustic laboratories )

آزمون اندازه گیری نوفه ی سیستم های تهویه (7 دور )

اندازه گیری نویز سیستم های تهویه در دورهای متفاورت

در این آزمون، نویز سیستم های تهویه در اتاق تمام صامت با استفاده از دستگاه Sound Level Meter مدل 2250 شرکت K&B، طبق استاندارد ملی 6184 و در 7 دور متفاوت اندازه گیری می شود.

دستگاه اتاق های اندازه گیری آکوستیک

مکانی مناسب برای انجام کلیه ی تست ها و اندازه گیری های آکوستیکی به دلیل وجود صدای زمینه بسیار پایین

.

استاندارد ISIRI 6184

آکوستیک - تعیین ترازهای توان صدای منابع نوفه - روشهای دقیق برای اتاق های صامت و نیمه صامت ( Acoustics - Determination of sound power levelsof noise sourses- Precision methods for anechoic and semi-anechoic rooms )

نمونه آزمایشگاه آکوستیک

پارامتر (ها)

1

شدت صوت(برای کم تر از سه نمونه) ( sound intensity )

(ريال)
2

شدت صوت(برای سه تا پنج نمونه) ( Sound intensity )

(ريال)
3

شدت صوت(برای پنج نمونه و بیش تر) ( Sound intensity )

(ريال)

اطلاعات تماس

02166164559

ثبت درخواست