آزمون نمونه سازی کشش

کارگاه ماشینکاری ( Machining workshop )

آزمون نمونه سازی کشش

انواع نمونه ها

دستگاه ماشین فرز سه محوره CNC

ساخت نمونه های آزمایشگاهی مقاومت مصالح در ابعاد بزرگ

ساخت نمونه های آزمایشگاهی مقاومت مصالح در ابعاد بزرگ

استاندارد ASTM ASTM A370

روش نمونه سازی ( Mechanical testing of steel product )

انواع نمونه ها

نمونه خام

پارامتر (ها)

1

نمونه سازی کشش ( tensile test )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست