آزمون خدمات داده برداری

آزمایشگاه Eye Tracking ( Eye Tracking Laboratory )

آزمون خدمات داده برداری

خدمات داده برداری

دستگاه دستگاه ردیاب چشم

ثبت حرکت مردمک چشم

ثبت حرکت مردمک چشم

استاندارد ETC 3003

خدمات داده برداری ( Data Processing )

خدمات داده برداری

سیستم رهگیر چشمی

پارامتر (ها)

1

ساعت ( Time )

(ريال)
2

ساعت ( Time )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست