آزمون خدمات اپراتوری

آزمایشگاه پرینتر سه بعدی ( 3D printer lab )

آزمون خدمات اپراتوری

خدمات اپراتوری

دستگاه پرینتر سه بعدی فلزی

پرینت سه بعدی قطعات فلزی با پودر تیتانیوم

پرینت سه بعدی قطعات فلزی با پودر تیتانیوم

استاندارد ETC 3007

خدمات اپراتوری ( operator )

پرینتر سه بعدی فلزی

پارامتر (ها)

1

ساعت ( Time )

(ريال)
2

ساعت ( Time )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست