آزمون خدمات اپراتوری

آزمایشگاه پرینتر سه بعدی ( 3D printer lab )

آزمون خدمات اپراتوری

خدمات اپراتوری

دستگاه پرینتر سه بعدی پلیمری

پرینتر سه بعدی قطعات پلیمری با استفاده از پودر پلی آمید

پرینتر سه بعدی قطعات پلیمری با استفاده از پودر پلی آمید

استاندارد ETC 3008

خدمات اپراتوری ( operator )

پرینتر سه بعدی پلیمری

پارامتر (ها)

1

ساعت ( Time )

(ريال)
2

ساعت ( Time )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست