آزمون خدمات پس پردازش قطعه

آزمایشگاه پرینتر سه بعدی ( 3D printer lab )

آزمون خدمات پس پردازش قطعه

خدمات پس پردازش قطعه

دستگاه پرینتر سه بعدی پلیمری

پرینتر سه بعدی قطعات پلیمری با استفاده از پودر پلی آمید

پرینتر سه بعدی قطعات پلیمری با استفاده از پودر پلی آمید

استاندارد ETC 3006

خدمات پس پردازش قطعه ( post processing )

پرینتر سه بعدی پلیمری

پارامتر (ها)

1

ساعت ( Time )

(ريال)
2

ساعت ( Time )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست