آزمون خدمات پس پردازش قطعه

آزمایشگاه پرینتر سه بعدی ( 3D printer lab )

آزمون خدمات پس پردازش قطعه

خدمات پس پردازش قطعه

دستگاه پرینتر سه بعدی فلزی

پرینت سه بعدی قطعات فلزی با پودر تیتانیوم

پرینت سه بعدی قطعات فلزی با پودر تیتانیوم

استاندارد ETC 3005

خدمات پس پردازش قطعه ( post processing )

خدمات پس پردازش قطعه

پرینتر سه بعدی فلزی

پارامتر (ها)

1

ساعت ( Time )

(ريال)
2

ساعت ( Time )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست