آزمون خدمات پودر و گاز

آزمایشگاه پرینتر سه بعدی ( 3D printer lab )

آزمون خدمات پودر و گاز

خدمات پودر و گاز

دستگاه پرینتر سه بعدی پلیمری

پرینتر سه بعدی قطعات پلیمری با استفاده از پودر پلی آمید

پرینتر سه بعدی قطعات پلیمری با استفاده از پودر پلی آمید

استاندارد ETC 3004

خدمات پودر و گاز ( gas and powder )

خدمات پودر و گاز

پرینتر سه بعدی پلیمری

پارامتر (ها)

1

ساعت ( Time )

(ريال)
2

ساعت ( Time )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست