آزمون خدمات پودر و گاز

آزمایشگاه پرینتر سه بعدی ( 3D printer lab )

آزمون خدمات پودر و گاز

خدمات پودر و گاز

دستگاه پرینتر سه بعدی فلزی

پرینت سه بعدی قطعات فلزی با پودر تیتانیوم

پرینت سه بعدی قطعات فلزی با پودر تیتانیوم

استاندارد ETC 3003

خدمات پودر و گاز ( gas and powder )

پرینتر سه بعدی فلزی

پارامتر (ها)

1

ساعت ( Time )

(ريال)
2

ساعت ( Time )

(ريال)

اطلاعات تماس

ثبت درخواست