آزمون آزمون تبدیل فوریه مادون قرمز FTIR

آزمایشگاه نانوذرات و پوشش های نانومتری ( Laboratory of nanoparticles and nanometer coatings )

آزمون آزمون تبدیل فوریه مادون قرمز FTIR

در بازه 400 تا 4000 cm^-1

دستگاه طیف‌سنج مادون قرمز تبدیل فوریه 

طیف سنجی فوریه از مواد مختلف

اندازه گیری طیف فوریه مادون قرمز با این دستگاه برای نمونه های مایع ، پودری و لایه

استاندارد .Int. Pro 7-0102-3002

استاندارد آزمون FTIR ( FTIR Test Standard )

نمونه آزمایشگاه نانوذرات و پوشش ها

پارامتر (ها)

1

عبور FTIR ( FTIR Transmittance )

(ريال)
2

جذب FTIR ( FTIR Absorbance )

(ريال)
3

جذب و عبور FTIR ( FTIR-Transmittance & Absorbance )

(ريال)
4

عبور FTIR برای بیشتر از 5 نمونه ( FTIR-Transmittance for more than 5 samples )

(ريال)
5

جذب FTIR برای بیشتر از 5 نمونه ( FTIR Absorbance for more than 5 samples )

(ريال)

اطلاعات تماس

شماره واتس‌اپ: 09389732968 (این شماره فقط اکانت واتس‌اپ آن فعال است)

ثبت درخواست