شماره: 79
2020/06/28 - 10:58
اطلاعیه توقف مجدد پذیرش آزمایشگاه آب و فاضلاب

با توجه به عدم آمادگی لازم برای انجام آزمون، پذیرش نمونه آزمایشگاه آب و فاضلاب تا اطلاع بعدی متوقف شد.

حق انتشار محفوظ است ©